Általános szerződési feltételek

A BERNÁTH-BR KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT
BERNÁTH SAJTOS RUDACSKA WEBÁRUHÁZ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

FOGALMAK:

 • Eladó: Bernáth-BR Kft.
 • Megrendelő: Bernáth-BR Kft. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján a Bernáth Sajtos Rudacska, vagy egyéb időszakos termék vevője.
 • Weboldal: Bernáth-BR Kft. által üzemeltetett https://bernathsajtosrudacska.hu elérési cím alatt található weboldal.
 • Online bolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform (Bernáth-BR Kft. online bolt)
 • Termék(ek): A Weboldalon található cukrász termékek és kiegészítők.
 • Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet 
 1. Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése
  • Név: Bernáth-BR Kft.
  • Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 97.
  • Adóigazgatási szám: 11468073-2-08
  • Cégjegyzékszám: 08 09 006809
  • E-mail elérhetőség: iroda@bernathsajtosrudacska.hu
  • Telefon: H-P: 06 20 355 1005
 2. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
  • 2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között cukréászipari termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
  • 2.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megrendelt termékeket mindig frissen a Megrendelő által megjelölt címre szállítja, vagy személyes átvétel esetén nyitvatartási időben a Megrendelőnek saját telephelyén átadja.  Az Eladó a Weboldalon egyéb szezonális édesipari termékeket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.
 3. A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése
  • 3.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
  • 3.2 A Megrendelő az online felületen előre utalással, bankkártyával vagy utánvéttel tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
  • 3.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
  • 3.4 Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető, úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
  • 3.5 Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.
  • 3.6. Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, egyéb extra/egyedi kéréseket az Eladónak nem áll módjában teljesíteni. Ezekre vonatkozó reklamációt Eladónak nem áll módjában elfogadni.
  • 3.7. Az online megrendelés „Megjegyzés” rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.
 4. A szerződés létrejötte
  • Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a „kosárba”,majd a  „megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.
 5. Az árajánlat és a szolgáltatás díja
  • 5.1 A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
  • 5.2 Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja a házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét. Költségek Magyarország egész területén 1500 Ft, 8000 Ft rendelési érték felett ingyenes.
 6. A megbízástól való elállás
  • 6.1 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.
  • 6.2 Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
  • 6.3 A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 24 órával – a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.
 7. A megbízás teljesítése és a fizetés
  • 7.1 A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott átvételi pontján vagy házhozszállításnál megadott címen veszi át, előre utalással, online fizetéssel vagy utánvéttel egyenlíti ki annak ellenértékét.
  • 7.2.Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
  • 7.3.Amennyiben a helyszínen Megrendelő nem tud készpénzben fizetni, Eladó a rendelést semmisnek veszi, újabb kiszállításra nincs lehetőség.
  • 7.4 A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvétel esetében az átvételt követően elektronikus formában, emailben kapja meg.
  • 7.5 A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.
  • 7.6 A megrendelt terméket Megrendelő a kiválasztott napon az átvételi ponton 12 órától zárásig veheti át.
  • 7.7 Amennyiben Megrendelő nem saját részre, hanem ajándékba rendel, Megrendelő kötelessége meggyőződni arról, hogy a kiszállítási időintervallumban az ajándékozott a kiválasztott címen tartózkodik, és átveszi a rendelést.
 1. Minőségi kifogás és szavatosság
  • 8.1 Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
  • 8.2 Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.
  • 8.3 Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.
  • 8.4 Az Eladó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy termékei glutént, szóját, tejet(tejfehérjét és laktózt), cukrot tartalmazhatnak!
 2. Kártérítési felelősség
  • 9.1 Az Eladót kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.
 3. Adatvédelem
  • Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – külön beleegyezés nélkül marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja. Az adatkezelés pontos részleteit az Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza.
 4. Záró rendelkezések
   • 12.1 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
   • 12.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

   

  BERNÁTH-BR Gyártó és Kereskedelmi Kft.